REMÉNY-HANG

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. (János 3:16)

Szűz Mária üzenetei


Medjugorjei titkokmedjugorje.gif

A Szűzanya medjugorjei felhívása:

Drága gyermekeim!

Személyes megtérésre hívlak titeket. Ez a ti időtök. Nélkületek a jó Isten nem tudja megvalósítani a tervét. Drága gyermekeim, növekedjetek nap-nap után az imán keresztül, hogy közelebb jussatok Istenhez! 

ADOK NEKTEK FEGYVERT GÓLIÁT ELLEN.

ÍME, AZ ÖT KŐ:

  1. IMA - RÓZSAFÜZÉR - SZÍVBŐL ÁRADÓ IMA 2. EUCHARISZTIA
 3. SZENTÍRÁS - BIBLIA - EVANGÉLIUMOK 4. BÖJT
5. GYÓNÁS


AZ EUCHARISZTIA


- Köszöntelek, drága Szűzanyám! Mit bízol ma rám?

- Az Eucharisztiáról tanítalak ma is, bár már beszélgettünk erről a témáról korábban.

Az Eucharisztiát ti Szentáldozásnak nevezitek. Ez az elnevezés onnan ered, hogy Jézus szent áldozata meghozatala előtt, de arra emlékeztetvén alapította meg ezt az ünnepélyes „lakomát", amellyel az Ő testét és vérét veszitek magatokhoz.

„Kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, mely értetek adatik."

Jézus odaadta értetek a testét, MEGTÖRTÉK, keresztre feszítették, hogy tinéktek példát adjon, hogy megtalálhassátok a Mennyei Hazába visszavezető utat, a jézusi Utat: a nem-bántás, megbocsátás, segítés, az adás, a másért élés útját.

Az Ő teste kenyér, mert az IGE LETT TESTTÉ: minden, ami táplál, ami szellemi értelemben épít, buzdít, vigasztal, az a kenyérben testesül meg. Gondoljatok az Úr imájából a 7 kérés egyikére! „ A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma!" Ami, jól tudjuk, hogy nem csak a napi betevő falatunk - hisz Isten nagyon jól tudja, hogy a testet táplálni kell, de még inkább kell a lelket, hogy napi feladataitokat BÉKESSÉGBEN bevégezhessétek, majd üdvözüljetek. Ez a napi lelki táplálékotok maga Isten Igéje, Jézus tanítása az evangéliumokban.

„Majd kezébe vette a kelyhet, megáldotta és így szólt: Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az Én vérem, az új és örök szövetségé..."

A bor tehát szimbolizálja azt a szándéktörekvést, ami a Szentlélek tüzével élővé teszi hitünket, szövetségünket Istennel az Ő Fia áldozatán keresztül. Azon elszánásunkat, hogy az Ő Útját követjük. A KENYÉR és a BOR az ÉLET, hisz Jézus épp maga mondja ki: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet."

mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára..."

Igen, amennyiben tiszta szívvel megbánjátok bűneiteket, azok megbocsátást nyernek, s megtisztulhattok. „Menj, és ne vétkezz többé!"- mondja Jézus, s a Szentáldozáskor újra visszatér ez a felszólítás, hisz a bűnök bocsánatára a következő lépésben ott a figyelmeztetés: Igyekezz, hogy egyre kevesebb bűnt, vétket kövess el, hisz már tudod, ismered az Evangélium Jézusának tanításait, hát tartsd is be őket! Cselekedd is meg! „S Én megadom hozzá az erőt - mondja Jézus - hisz saját testemmel és véremmel táplállak titeket, ahányszor csak igénylitek és kéritek."

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre."

„Vegyetek ebből mindnyájan!"

„Igyatok ebből mindnyájan!  - mondta Jézus

image006.jpg

 

Eucharisztia

A TANÍTVÁNYOKNAK ADTA személyválogatás nélkül, idő és hely megjelölése nélkül adja a felszólítást.  

Nyilván a kisgyermekek még nincsenek mindennek tudatában, mindamellett szellemileg sokszor magasabb szinten léteznek, tisztább és emelkedettebb lelkűek sok felnőttnél. Ebben az esetben is a gyümölcseiről ismerszik meg a fa. / A SZÜLŐ FELADATA, ÉS FELELŐSSÉGE, HOGY ELDÖNTSE, ELÉG „ÉRETT"-E A GYERMEK AZ ÁLDOZÁSRA. Arra ügyeljetek, hogy komoly, szent dologról van szó, nem játékszer! Kellő áhítattal és odaadással vegyétek mindannyian magatokhoz Jézust! Az ISTEN ELŐTTI LÉLEK- GYÓNÁST is komolyan véve előtte, meghitt és békés légkörben ünnepeljétek Jézust, s az Ő szövetségét veletek!

Sajnos a katolikus egyház ennek a szentségnek a „kiszolgáltatását" is kitulajdonította, holott erre semmi utalás vagy utasítás nincs az Evangéliumban. Ti, aki az univerzális hit gyakorlói vagytok, éljétek meg az Eucharisztiát egyre gyakrabban, lehetőleg naponta, hogy erőt merítsetek mind a napi feladataitokhoz, mind a végidőkben való segítő munkátokhoz! Ahhoz is erő és bátor hit kell, hogy elég éberek és kitartóak legyetek a hitben a Sátán mesterkedései ellenére is.

Attól a pillanattól, hogy Jézust befogadtátok, Ő a szívetekben él, hát bátran éljetek Vele ebben a szentségi formájában, hisz így gondoskodott róla, hogy újra és újra tápláljon titeket. S ha már meghív asztalához Jézus, az Isten báránya, hát ne utasítsátok el ezt a gyönyörűséges lakomát!

S Ő megosztja veletek az Ő békéjét és erejét.

Mindamellett legyen a ti hitetek szerint! Ámen.

Köszönöm, hogy hallgattok tanításomra!

Mária

- Köszönet, hála és dicsőség Néked, drága Mennyei Édesanyánk!  


2010. november 13.

Médium: Deák Éva Mária

Kontroll: Szné Halász Judit


043_arany_sorvalaszto.gif


Az Eucharisztia II.


- Drága Szűzanyám, köszöntelek szeretettel! Itt vagy?

- Itt vagyok, Lányom, folytassuk, írjad!

Az Eucharisztia szentsége nem menti meg azokat, akiknek nincs élő hite.

Mi a ti részetek ebben a szentségben? Mielőtt magatokhoz veszitek Szent Fiam titokzatos testét, mindig tartsatok bűnbánatot! Nagyon mélyen és őszintén nézzetek magatokba, vajon követtétek-e Jézus tanítását a mindennapi életetekben, a gyakorlatban is megvalósítottátok-e a nem-bántás, segítés, megbocsátás, az adás, az irgalom, a ráfigyelő szeretet parancsait? Gyónjatok meg tehát, ha nem is minden alkalommal testvéreteken keresztül, hanem közvetlenül Jézusnak! S ezt vegyétek nagyon komolyan, hisz Jézus a szívek vizsgálója, ha átadtátok Neki az életeteket, és szívetekbe engedtétek Őt, akkor legyetek őszinték magatokkal szemben is! Hagyjátok, hogy Ő megtisztíthassa lelketek sötét foltjait, és higgyétek el, hogy tiszták vagytok immár, mert Ő feloldoz benneteket. S így megtisztulva már befogadhatjátok az Ő testét, miként már tanítottam, nem csak fizikai, de szellemi értelemben is.

De ezzel még nincs vége! Mit sem ér, ha nem éltek ezzel a hatalmas szellemi ajándékkal! Tudatosítanotok kell, hogy maga Jézus hívott meg az asztalához, és saját magával táplál, etet titeket: a szeretettel, amely örök adás! S ezt az örömöt megélve tudtok az Ő Örömhírével azonosulni, s továbbadni: Van feltámadás! Feltámadhattok a bűnből minden nap, s visszatérhettek az örök hazába, Mennyei Atyánkhoz, hogy befogadjátok, s megcselekedjétek tanításait.

Jézus már megtette a magáét ÉRTETEK, de HELYETTETEK semmit nem tehet. Azonban VELETEK együtt már mindenre képes, számára nincs lehetetlen, ha a jóért kell tevékenykedni. Járjatok tehát Vele együtt az elétek élt Úton, s ebben nagy segítségetekre lesz az Eucharisztia minél gyakoribb megélése, mint erőforrás.

Vigyétek tovább, osszátok meg, de ne csak fizikálisan, szellemileg is éljétek át ennek a tanításnak és áldozatnak a mibenlétét! Merítsetek belőle erőt a világ fiai s a Sátán mesterkedéseinek elviseléséhez!

Tartsátok nagy becsben, hisz ebben a kicsi, megszentelt kenyérkében minden benne van, amire szükségetek van a hitben járáshoz, ha komolyan tudatosítjátok jelentőségét és erejét. S akkor már megértitek Jézus szavait: „Én veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig." Igyekezzetek, hogy ti is Vele legyetek minden nap!

- Úgy legyen! Ámen.

- Köszönöm, hogy meghallgattatok.

Mária

- Hála és dicsőség tanításodért! Köszönöm.

 

2010. november 21.- 26.- 27.

Médium: Deák Éva Mária

Kontroll: Szné Halász Judit

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 24
Tegnapi: 21
Heti: 57
Havi: 474
Össz.: 95 237

Látogatottság növelés
Oldal: Szűz Mária üzenetei - Eucharisztia
REMÉNY-HANG - © 2008 - 2019 - remenyhang.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »