REMÉNY-HANG

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. (János 3:16)

Szűz Mária üzenetei


Medjugorjei titkok

medjugorje.gif

 A Szűzanya medjugorjei felhívása:

Drága gyermekeim!

Személyes megtérésre hívlak titeket. Ez a ti időtök. Nélkületek a jó Isten nem tudja megvalósítani a tervét. Drága gyermekeim, növekedjetek nap-nap után az imán keresztül, hogy közelebb jussatok Istenhez!

ADOK NEKTEK FEGYVERT GÓLIÁT ELLEN.

  ÍME, AZ ÖT KŐ:

  1. IMA - RÓZSAFÜZÉR - SZÍVBŐL ÁRADÓ IMA 2. EUCHARISZTIA  
  3. SZENTÍRÁS - BIBLIA - EVANGÉLIUMOK 4. BÖJT
5. GYÓNÁS


 

A SZENT GYÓNÁS TITKAI


- Drága Szeplőtelen Szűz Mária, édes Szűzanyám!

Köszöntelek szeretettel! Mit bízol ma rám Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének előestéjén? Kérlek, adj nekem halló fület és szívet!

- Úgy lesz, Leányom. Ma a SZENT GYÓNÁS titkairól kapsz tanítást.

A gyónás szó azt jelenti, hogy megvallod bűneidet. Ha megvallod, ez már a második lépcsőfok, mert az első a bűn felismerése - már a bűn elkövetése után.

Aki a bűnt el tudja választani a jótól, s van bátorsága megbánni, majd bevallani tettét, az már egy kicsit magasabb szellemi régiókban tartózkodik.

De mi is a bűn? Mindaz, ami a Szeretet ellen vét. Vét a nem-bántás, segítés, megbocsátás törvényei ellen, a Tízparancsolat és Jézus törvényei ellen is.

A bűn bevallásához szükséges az Isten és az Evangélium ismerete, önismeret és jó szándék, az odaszánás Isten törvényeinek. Kell még egy jó adag bátorság, hogy szembenézzünk a hibáinkkal /vétkeinkkel/, valamint szükséges a feltett szándék és az akarat a bűnünk jóvátételére.

Minden bűn, szeretetlenség, önzés: tudatos ellenszegülés Isten akaratának.

Ebből a magunk erejéből nem tudunk kilábalni. Jézus segít és megbocsátja a tiszta szívvel megbánt vétkeinket, s kivárja, míg mi magunk visszük elébe a felismert és megbánt bűnt.

Már beszéltünk róla, hogy Jézus a „tökéletesekkel” nem tud mit kezdeni. Akiben nincs meg az önismeretre való készség és szándék, abból a kellő alázat is hiányzik, hogy rájöjjön, van jobb is, amellyé válhat, fejlődhet. Ha Jézusra figyel, alakítja gondolkodását, ezzel saját maga is jobbul, alakul.

Arra kérlek titeket, hogy tartsatok magatokban egy felmérést: Milyen vagy? Kié vagy? S ennek fényében: Milyenné akarsz válni, hogy örömére légy és tégy Szent Fiamnak, az élő Krisztusnak? Vess számot azokkal a tulajdonságaiddal, amelyeken jobbítani akarsz, s máris kezdd el a tisztulást, majd a gyógyulást!

Ehhez felhasználhatod, azaz kérheted Angyalaink segítségét! Boldogan a rendelkezésetekre állnak, hiszen ők is ily módon tudják teljesíteni vállalt feladataikat. Vessetek számot minden olyan gondolatotokkal, szavatokkal és cselekedetetekkel, amelyek nem voltak szinkronban Szent Fiam, Jézus tanításával! Tegyétek Jézus elé egy komoly és átgondolt szent gyónásban, amelyet egymás között tegyetek meg, kiválasztva azt a testvért, akiben a legjobban megbíztok! 

Amikor gyónásra készültök, üresítsétek ki a szíveteket, minden rosszat válogassatok ki belőle, hogy áttisztíthassa fiam, Jézus, minden szándékát! Legyen ez olyan, mint egy nagymosás. Kiválogatjátok a szennyest, a piszkos ruhát, s a mosásba teszitek. Itt is kiválogatjátok a rosszat, a Szent Fiam tanításával nem egyező vagy éppen ellentétes gondolataitokat, szavaitokat, cselekedeteiteket, s leteszitek Eléje egy testvéretek segítségével. Amennyiben tiszta szívvel megbánjátok, s bocsánatot kértek, úgy föloldozást nyertek.

Ez azonban még nem elég. Amikor készülsz a gyónásra, igen komolyan, mondhatnám szigorúan meg kell vizsgálnod az elmúlt időszakodat, hozzáállásodat, reagálásaidat életed és körülményeid történéseihez.

Bántottál-e valakit?

Ítélkeztél-e?

Megszóltál-e?

Ártottál-e szándékosan valakinek?

Pletykáltál-e?

Állítottál-e valótlant felebarátodról, netán áskálódtál-e?

Megtettél-e minden tőled telhetőt - a Bölcsesség Lelkét fölhasználva – felebarátodért?

Beálltál-e az utolsó helyre a sorban, szolgáltál-e tiszta szívvel?

Felebarátod fejét, vagy lábát mostad?

Figyeltél-e rá?

Tudtál-e megbocsátani?

Irgalmas voltál-e?

Mulasztottál-e?

Természetesen a Tízparancsolat törvényeit már nem is sorolom fel, feltételezem, hogy azokat a parancsolatokat már mind betartjátok. A fentebb felsoroltak viszont szükségesek a jézusi törvények betartásához: mind az Istent- szeretés, mind saját magad vagy felebarátod szeretése bukhat meg a fentiek elkövetésében.

Hiszen a SZERETÉS: JÓT-AKARÁS! Sem felebarátodnak nem akarsz jót (bár ha ő Isten-szerető, akkor nem árthatsz neki komolyan), sem magadnak, ha ezekkel nem vagy tisztában! S így Istent sem jól szereted.

Komoly önismeret és önkritika szükséges magatokkal szemben, hogy ezt az önvizsgálatot bátran megtegyétek, s letegyétek testvéretek elé. Viszont ha mást igen rendesen meg tudtok kritizálni, talán a magatok cselekedeteit is képesek vagytok minősíteni, zsinórmértékként használva az evangéliumi tanításokat.

A magyar igen bölcsen használja azt a szólást: ”Mindenki a maga háza előtt söpörjön!” Hisz a saját gondolataitokért, szavaitokért, tetteitekért feleltek. Azt tisztítsátok, söprögessétek!


Érdekes lehet nektek, hogy Jézus odaállít még egy személyt a bűnös és a Jóisten - Maga közé. Egy közvetítőt, lelki gondviselőt, lelki vezetőt, papot, lélektestvért.

Azt mondja Péternek, akit egyháza alapítójául nevezett ki: „Amit föloldasz a földön, az föl lesz oldva a Mennyben is.” (Máté 16,19) Aki tehát megbánást tanúsít egy pap, lelkész – vagy a Hang tanítása szerint egy lelki testvér előtt, az megkapja a föloldozást, a vigaszt, a megbocsátás kegyelmét Jézustól. S Jézus segít a jóvátételben is, ha látja szíved őszinte megbánását és tiszta szándékát a jóra való törekvésben.

Keressetek tehát magatok közt egy testvért, akiben megbíztok, s tudjátok, hogy a gyónási titkot is megtartja. Ha megbántátok, valljátok be bűneiteket – hisz ez közelebb visz benneteket Jézushoz, mint az úgynevezett „bűntelenség”.

Gyóntassátok meg egymást a közösségben, hogy ily módon is megtisztulva készülhessetek a Húsvétra! S persze szükséges, hogy képesek legyetek megbocsátani magatoknak is! Azzal a szándékkal, hogy igyekeztek nem csak jóvátenni vétkeiteket, hanem követni Jézus szavait, miszerint: „Menj, és ne vétkezz többé!” (János 8,11)

S ha őszinte voltál magaddal, testvéreddel és Jézussal szemben, akkor a föloldozás utáni hálaimában megköszönheted Szent Fiamnak azt a szívbékét, amit nyújt neked őszinte megbánásodért cserébe.

Ámen.

- Dicsőség és hála a tanításodért, Szűzanyám!

- Menj békével Leányom, s gyakorold a megbocsátás kegyelmét, nem egyszer vagy hétszer, hanem akár hetvenszer hétszer is! Erre buzdítsad testvéreidet is! Vess keresztet!

Ámen.

Köszönöm, hogy meghallgattad tanításomat!                

Mária

2010. március 24.


Médium: Deák Éva Mária

Kontroll: Szné Halász Judit   

        


 

A SZENT GYÓNÁS TITKAI 2.

 

- Drága jó Szűzanyám! Köszöntelek szeretettel! Mit bízol ma rám?

- A szent gyónás titkait.                                         

Hogyan is tegyétek? Erről szólok ma.

MEGKAPTÁTOK A BELSŐ LELKISMERET-VIZSGÁLAT ISMÉRVEIT.

Nagyon komolyan tegyétek föl ezeket a kérdéseket magatoknak,s elmélkedjetek rajtuk! Készüljetek föl a lelki gyónásra, ne csak úgy beleugorjatok! Ez egy komoly megtisztulási szándék, nem lehet elnagyolni!

Tehát föltetted magadnak a kérdéseket, s legalább egyszer válaszolj is rájuk! Úgy készülj „magadból”, mint az iskolában a felelésre!

Aztán egy közös imával vezessétek be a beszélgetéseteket! Majd a gyónó beszámol „felkészültségéből”. Csendesen - BELEÉREZVE magatokat az ő helyzetébe - hallgassátok végig! Ha igényli, kérdéseket tehettek föl neki, hogy segítsétek őt.

Óvakodjatok az érzelemnyilvánítástól, az ítélkezéstől, a megszólástól! Tekints testvéredre úgy, mintha egy sebesült, vergődő, szenvedő kismadár lenne a kezedben! Segítsd őt, hogy ki tudja mondani azt, ami bántja, majd bűnbánata kinyilvánítása után oldozd fel őt az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! S ami még nagyon fontos, hogy hívd fel figyelmét az újbóli elkövetés súlyosabb következményeire!

Amennyiben kér tanácsot valamilyen problémájának megoldásában, úgy a Szentlélekre és a józan eszedre hagyatkozva adhatsz megoldási javaslatokat. Az rajta áll, hogy elfogadja-e.

Majd a végén egy közös feloldó és tisztító, hálaadó ima után nyissátok ki a Szentírást, s onnan kapjátok meg az ÁLDÁS-ÜZENETET.

Végül egymást is megáldva menjetek tovább békességben, tegyétek a dolgotok, s vigyázzatok, hogy ne vétkezzetek többé!

- Köszönöm a tanítást! Dicsőség és hála érte!

- Én pedig köszönöm, hogy hallgatsz tanításomra! Menj békével, Lányom!

Mária

2010. augusztus 13.

Médium: Deák Éva Mária

Kontroll: Szné Halász Judit


 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 18
Tegnapi: 21
Heti: 51
Havi: 468
Össz.: 95 231

Látogatottság növelés
Oldal: Szűz Mária üzenetei - Szent gyónás
REMÉNY-HANG - © 2008 - 2019 - remenyhang.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »